Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. &l

Tegen Pa*.dolfus, met tederhaid. v Wil Zerbina dus niet drukken Van haar uit uw hart te rukken ; lis. Ach 1 wat fniart zou haar dit zyn

Pandol/us word ft erker aangedaan. Ter zyde. Ik verteder hem. Hy is in de klem. Hy toont reeds deernis met myn pyn.

Tegen Pandolfus. Heb ik me ooit onhcuscli gedraagen ? Kon 'k u mishaagen , En daaglyks phaagen ? Cy ziet mynu gantsch verflaagen: Genadt is *t, die 'k verwacht. Pandol/us vat tederlyk de hand van Zerbina, Ter zyde. Maar!... hy neemt myn hand! Eied geen tegenfland 1 Hy's in myn magt. pandolfus, ter zyde. Wat fmart gevoel ik! 'tis of't my aan 't harte gaat, Daar zy me thans verlaat. zerbina, ter zyde. Hy poogt vergeefs zich hard te houên. Ik win het fpel, dat is gewis.

pandolfus.

Myn kind, gy moogt 'er op vertrouwen, Dat gy fteeds blyven zult in myn gedachtenis. zerbina, ter zyde. Nu nog een kans gewaagd tervvyl hy is bewogen.

T*

Sluiten