Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iets van de natuuislyice legging van Rusland; zyne grote, grenzen enz,

j. Y)c lengte des RusfiCcben Ryks flrekt zich uit van den 40'"'"" tot den graad lengte, en van den 48ftcn tot den 75^» graad breedte.

Men rekent, dit deszelfs vlakte ongeveer 320,0-33 geogrnphifche.quadraat-mylen bevat. Voeg hier by het land, *t welk uit het aangewonnen Litthauwen daarby gekomen is; 't zelve bedraagt noch wcinigftèns 2,000 quadraat - mylen.

De historiën melden ons de uifgeftrektheid van 'tRomeinsch gebied,en die der heerfchappy van Alexander den Gröten. Maar geen van beiden kan, in uitgeftrektheid, by Rusland vergeleken worden. Maar even zo min kan dit laatfte by gemelde Haten halen, wier landen het fraaifie deel van onzen aardbol beiloegen, die door de kern van 't menfchelyk geflacht bewoond werden.

A Een

Sluiten