is toegevoegd aan uw favorieten.

De tegenwoordige staat van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hermitage. 63 Heremitage.

XX. Door middel van een bedekten gang is met dit paleis verbonden de heremitage. Jt Zei-, ve is een langwerpig vierkant gebouw, in wiens midden een grote thuin is, waarin de keizerin gelykvloers uit haar apartement, dat op de twede verdieping is, komt. Gevolglyk hangt deze thuin op gewelven, en heet te recht een hortus penjilis. In de lengte van dit gebouw is de gallery van de fchilderyen der keizerin, en in de breedte zyn 'er aan beide zyden kamers en ka binetten , waarin ook vele fchilderfiukken pron. ken. In een derzelven is een zeer fraai en aartig rond, waarin een bibliotheek ftaat. Deze galleryen krygen haar licht uit de vengsfters, die op de gemelde hortus penjilis uitzien.

G A L l e R ï.

XXI. Het getal der fchilderyen beloopt meer dan twee duizend. Zo 't waar is, wat enige fchryvers zeggen, pronken vele dier ftukken te onrecht met de namen van Italiaanfche meesters, en Correoio werdt, zegt men, voor de meester