is toegevoegd aan uw favorieten.

De tegenwoordige staat van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<p£ Nationale Muziek.

De nationale muziek inftrumenten dezes FaridV 2yn door hunne eenvoudigheid kenbaar.

De Balalaika is 't algemeenfte. Dezelve is of een rondachtig of een driehoekig, buikig, hout ligchaam, waarvan de hals driemaal langer is, hebbende twee fnaren, van welke men de een met de vingers der linkerhand drukt', terwyl men met de rechterhand beide de fnaren knipt. 'Er is naauwlyks een boer in Rusland , die niet één of meer van die inftrumenten heeft, waarvan hy zelve de maker is.

De Dutka is 't oudfte van alle; men vindt he5 op de oude gedenkftukken van Griekenland afgebeeld; 't is een dubbele fluit, ieder met drie gaten , op welke men te gelyk fpeelt.

De Walinka is 't eenvoudigfte inftrument van allen ; 't is een osfen-blaas, waarin men twee fluiten fteekt.

De Gurli is een zoort van horizontale harp, uitgenomen dat het alleen twee kopere fnaren heeft.

De Gudok is ene zoort van gebrekkige' viool. De vingers raken 'er alleen de quint van; terwyl men door middel van een zeer korten ftrykftok^ op denzelven tyd, de drie fnaren laat klinken.

Va*