is toegevoegd aan uw favorieten.

De tegenwoordige staat van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fabrieken:

ï7P

den heer Graaf Pan/n. aan behangzel-tapyten (bautes-lisfes) gearbeid, die, alhoewel minder dan de Cobelins, niet nalaten zeer fraai te zyn. Verfcheide apartementen der keizerinne pronken reeds met ftukken, uit deze fabriek gekomen, waarop de voornaamdfte gebeurtenisfen dezes ryks treflyk verbeeld worden. Dan dergelyke zaken, naarmate zy alleen prinfen of fchatryke luiden voegen, hebben weinig invloed op den bloei ener natie.

De kroon heeft noch een porcelein-fabriek, waarvan 't werk fraai in fatzoen, fchilderwerk en fmaak , doch niet even duurzaam is. Anderzints zou men 't Saxisch porcelein niet zo algemeen in Rusland zien gebruiken.

Zo het ongelukkig einde van myn waerdigen en verdienstvollen vriend den heer Bachman, wiens droevig lot door alle varftandige luiden, die hem kenden, betreurd werdt, fchoon zyne meerderheid menig benyder in de ogen ftak, zyn bettek niet hadt' in duigen doen' vallen , zyne fpiege! fabriek zou, onder opzicht van zulk een kundig eigenaar,, tot den hoogden trap van volmaaktheid gebragd geworden zyn.

Laten wy de dingen zeggen, so als ze zyne M z 't