is toegevoegd aan uw favorieten.

Generale zeinen, voor een vloot of esquader oorlog-schepen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6 • V Y F D E BOEK.

Artikel Betekenis van het Zein , en wat daar hy in agt te nemen is.

jbim—wpnw"—™™"**~~"' i——< S£53 5SS ^ j^j*"^1^ 1

II. AFDEELING.

Zeinen voor Waarfchouwingen, wat de Jagers doen . zullen, wanneer zy de Vyandelyke Vloot ontdekken.

445 CDXLV. Wanneer de gefignaleerde Jager, of Jagers, de Vyandelyke Vloot I ontdekken, zullen zy alles in het werk feilen, dezelve naar onze Vloot toe te

leiden.

Zo dra eenige Jager de Vyandelyke Vloot ontdekt, zalhy liet aan den Admiraal te kennen geven, door het Zein voor Artikel 462. en vervolgens door zyne bewcegingen, het zy door den Vyand te naderen, als anderzints, zig van hem doen opmerken, tot dat hy Schepen zend te Jagen, enz. Wanneer die Schepen hem genadert zyn, zal hy op de koers gaan leggen, die hem naar de AvantGuarde van onze Vloot leid, om den Vyand daar naar toe te leiden; ten Zy de Admiraal goed vind, die koers nader te bepalen, door het Zein voor Art. 115.

Voor de Repetitie, Zie Gen. Inftr. III. Afdeeling, Art. 2, 3 en 4.

Voor het Jagen op vreemde Schepen, XI. Afdeeling, Art. 2, 4 en 6.

. .5- CDXLVI. Wanneer de gefignaleerde Jager, of Jagers, de Vyandelyke Vloot ontdekken, zullen zy alles in het werk ftelkn, om dezelve van onze Vloot af te

leiden.

Zo dra eenige Jager de Vyandelyke Vloot ontdekt, zal hy het aan den Admiraal te kennen geven, door het Zein voor Artikel 462. en vervolgens door zyne beweegingen, het zy door den Vyand te naderen, als anderzints, zig van hem doen opmerken, tot dat hy Schepen zend te Jagen, enz. Wanneer by op de koers zal gaan leggen, 'die hem het meest van onze Vloot afleid ; tot dat hy den Vyand ver genaeg buiten het gezicht van onze Vloot en van zig zelfs verwyderd heeft; waarna hy met den Donker of de Nagt, zig weder by de Vloot zal vervoegen.

Wanneer de Admiraal goed vind de koers, of koerfen, te bepalen die zodanige Jager ftuuren zal, zal hy die te kennen geven door de Zeinen voor Art. 332. voor het.ftuuren van valfe koerfen; en daar na zal hy, als zulks noodig oordeeld, door de Zeinen voor Artikel 119. de koers opgeven, welke de Admiraal ftuuren zal, om daar door aan den Jager zo veel te meêr gelegenheid te geven zig weêr by de Vloot te kunnen vervoegen.

Voor de Repetitie, Zie Gen. Inftr. III. Afdeeling, Art. 2, 3 en 4.

Voor het Jagen op vreemde Schepen, XL Afdeeling, Art. 2, 4 en 6.

III. AF-