is toegevoegd aan je favorieten.

Leesboek voor kinderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168 DE GESCHIEDENIS VAN DEN WOLF.

waard was. Doch indien het u regt ernst is, my uwe pels ten gefchenke te geeven , zo geef ze rny maar terftond." — Hierop greep de herder naar een kolf en de Wolf vlood weg'.

V I I.

Die onbarmhartige fchepfels \ riep de Wolf| «n was woedende van gramfchap. Nu wil ik ook als hun vyand fterven, eer my de honger om't leven brengt; want zy willen toch niet anders.

Hy liep heen , brak in de woningen der Herders in , vermoorde hunne Kinderen , en. wierd niet dan met veel moeite van hen verflagen. ,

Ja , fprak de wyste van hen • wy hadden toch 'ongelyk , dat wy den ouden roover tot het uiterfte bragten, en hem alle middelen tot zyn betering, hoe laat en gedwongen zy ook voor den dag kwamen, benomen hebben!