Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer-

loet dan geduldig, moet gij beiden; Gods Englen zullen 't doodbed fpreiden

Wanneer uw Jezus 't hun beveelt

Wat wenfch ik u dan lang te leeven! De waereld kan die ziel niets geeven Die zig de zaligheid verbeeld.

Gelyk een reiziger de ftreeken Van 't Vaderland, eerft lang ontwecken, Na ftorm, en ramp, en moeite ziet, Zo {laat ge uw oogen naar den hemel, Vermoeid van 't ondermaanfch gewemel, En vreefl de laatfte ftormen niet.

Thans heeft de grysheid reeds 't vermoogen

Verfleeten van uw dierbare oogen;

Uw woning is een duifter graf.

Gij fpint, met hartlijk Pfalmen zingen,

Verheft op 't werk der hemellingen ,

Den taaien draad des levens af.

Sluiten