Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C »7')

HOLLAND. HET STICHT.

DIENSTBODENGELD.

HEEREN- en REDEMTIE-GELD.

v

x. Dienftboden Hee-

regeld . . • f 4" »• O Redemtiegeld ƒ i-i<5- o

ƒ 5-16- o i, Tiƒ o-ii-io Billet . . ƒ o- 2- o

_ ƒ 6- 9.10

*. Dienftboden Hee-

regeld . . . ƒ 14- °' 0 Redenatie geld ƒ3-6'0

ƒ17- 6- o

Billet . . ƒ o 4 0 .

ƒ19. 4-10

• Dienftboden Hee-

9 regeld . . . fH' ©• o Redemtiegeld ƒ 3-'»*°

ƒ27.13. o

tI ƒ 3.15- 0 Billet . . ƒ o- 6- o

/30'1? 4

> Dienftboden Hee-

* regeld . . . /3<5- o- <> Redemtiegeld ƒ 3-18-^0

ƒ39.18- o

T. ƒ 3.19.12 Billet . . • /^£Ü/44- 6-» « Dienftboden Hee-

regeld . . . f S°- °m 0 Redemtiegeld / 4- 4" °

ƒ54- 4- o 8- 6

Billet . .2^1,Il!/60t. 4-«

Een groter getal vermeerdert de contributie niet in het Redemtie geld, maar wel in net Dienftboden geld , namelyk met 10 gl. voor iedere Dienftbode boven het getal van vyt.

Bouwlieden, Warmoefiers, Bakkers, Blekers, Raffinadeurs, Grutters, Molenaars, Vleefchhouwers, Spekflagers , Oliflagers, Stalhouders, Tappers, Voerlieden, Brouwers, Branders, Mouters, Zeepzieders en diergelyke Trafiquanten, betalen voor de Knechts en Meiden, die zy in huur en m de koft hebben, en tot hunne Weeringen, maar niet tot huisdienften gebruiken, voor elk . . • • '

Zie Ordonn. van den 23.Decemb. 1749.cn m den 23. Maart 1768.

Deze Impoft wordt byColle&e geheven,en >mt geheel aan 't gemene Land.

Van alle Domefticque Dienftboden, voor der perfoon. . . . ƒ 6 • o - O

Bouwlieden &c. als in Holland, betalen.

Insgelyks . 4 * ƒ 3 ■ © ' ö G a £A«

Sluiten