is toegevoegd aan uw favorieten.

Kinder-pligt en zinnebeelden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZINNEBEELDEN, or

Vrienden en Vaderland, om een handvol goud, en maakt duizende zijner Natuurgeten ongelukkig.

Welk eenen rampzaligen ftaat voor zulke menfchen, die zóó aan de banden det Gierigheid gebonden zijn, dat zij hunne eeuwige belangens opofferen , voor die , waar van zij, in dit leeven, nimmer het rechte vruchtgebruik durven maaken.

Ach, tedere Spruitjens ! mogt gij hieruit keren zien, hoe verderflijk het is, aan de banden der Gierigheid gebonden te weezen , en daar door u, bij alle uwe arme Medeburgers en Natuurgenooten, verachtelijk te maaken. De volgende tekening zal u nog verder haar verfoeiënswaerdig Caracter doen

zien,