Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ? )

Alle Ambagtsgezellen, de Hny sTimmer lieden daar onder gere < . kenL

Vrye Luiden > in Indië gewéeft, zynde Leden van een Burger Collegie, als Schepenen > \Veesmeefteren, &c oftewel Hoofd - Officieren der Burger Sehutterey of Cavallerey.

Gemeene Burgers of vrye Luiden , voormaals in dienft van d( Compagnie geweeft zynde.

Weduwen van'sCompaghiesDie • naren ^ en van vrye Luiden.

Alle de voorfè Kiften zullen t te, breette of wytte moeten werc nens werks, en op de Rhynlan

Vervolgens zal het aan eert : foonen vry ftaan,dèaan hen by di te vullen met zoodanige Goec

f ï Kift lang 4I5- b brééd ën ïioö$ 11 I voeten, dog zullen dé ff&yS' ( Timmerlieden geen Ti&tiièr*-

kift of Pothuys mogen iliedé

brengen.

ri, dóg met Vrouw of K indien overkomende 3 Kiften, lang 5* hoog en wyt 2 voeten.

\i dito van de grooteals Maatroofe Kiften, dat is lang 41 hoog en breed i£ voeten.

'Dezelve zwaarte en volumen vati Bagage, als of zy inde qualiteit $ waar in zy de Compagnie laaft gé-

vdient hebben, en Waar uit zy in vrydom overgetreden zyn, kwa^men te repatriëren.

fTe feguleerert haar de qualiteit of bediening, die haare Mannenfë- fpeóHve* \ zy in of buyten déri «jdienfc van de Compagnie ^ mits niet gedegrateërtofgefcntenüëeri geweeft zynde, laast zullen hebben bekleed gehad.

laar de bovcnbepaalde lengte, hooglen gemaakt, regtin den haak $ bifldiche maat.

egelyk der bevorens genoemde pëft Regiement gepermitteerde Kiftef! leren en Koopraanlchappen $ als zy A 4

Sluiten