Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de provincie van Holland, in restitutie van door deze ftad betaalde Franfche wisfelbrieven , famen ƒ 600,000:—, welke wisfelbrieven voor en ten behoeve van Hunne Hoog Mogenden betaald, en by dC provincie van Holland overgenomen zyn; dus brengen dezelve hier in restitutie, . / 60Ö0Ó0 : — i

Van den kerkenraad der Lutherfehe gemeente, voor het begraven der dooden in hare kerken, . * ali$ : — 5 —

Van de makehars, eene jarelykfche recognitie, waarvoor dezelve geëxcufeerdzynter brand te komen, ■* 600 : — -

Van diverfe* wegens het fournis'fcnient, gedaan in de geforceerde negotiatie van apCt.,te betalen in 4 termynen, gearresteerd 10 July 1795, waarvan de eerste en tweede termyn bedraagt i - 2703429 :' 19 :' —

Van den penningmeester ter thefaurie extraördïnaris, op refcëning van zyne ontfangst wegens den 3den termyn, - 200000 i — : —

Van den opziener der ftads pakhuizen , voor pakhuis- en zolderhuren, by hem ontfangen van 18 Nov. 1794 tot 3 Nov. ■ 1795, waaronder begrepen de kuur van de regenwatersbak aan de pakhuizen op de brouwersgracht, . ■. „ 5455 : g ; —

ÏI. oebl. Tt Va»

Sluiten