Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 154 )

nieuwe manier van procederen moet plaats hebben, Mjb der> beneficie echter van het hiervoren gereflecteerde gy ledenubehoordette addresferen aan den reprefentï öven fouverein dezer provincie, om daarop te hebben o&roi m communiferma, hetgeen in cas fubject des te meer noodzakelyk is, omdat wy, recht doende in naam van het Volk van Holland, na bekomen oftroi d ™ feerd " virtuali"r ^uden worden geauthoriHeil en broederfchap (

Het committé van juftitie der ftad Amfterdam.

Ter ordonnantie van hetzelve: h. helder , fecretaris. 1 Amfterdam, den 15 Oétober, 1796. Het tweedejaar der Bataaffche vryheid.

Letter A.

Sluiten