Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A GE

tot het

DAGBLAD

DER

VERGADERINGEN

VAN DE

MUNICIP ALITEIT

VAN

AMSTERDAM.

Donderdag, ai Junij, 1798; Het vierde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

REKENING en VERANDWOORDING, die bij dezen is doende Jan Lucas van Beek, Gaarder van de Stads Belasting op de Honden, over Amfterdam en Resfort, wegens den Jaare 1797, geformeerd op den iften Meij 1798 , ter requifitie van Regenten van het Aelmoesfeniers Weeshuis te Amfterdam voornoemd,

(. Dtel. B

Sluiten