is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per Tranfport f 145: 8: 4 Julij 5 Aan P. van V/edder, D.a.G.26.N.47., - ' •

wijl voor één Werkpaard hadt betaald a 2:15:-— Aan P. van Veen, D. r. G. r. N. 47., voor Contributie van éénCommenl'aal, welke van zijn Huur niet afgetrokken was . . . . . o 4: 7: 8 Aan G. Heigeman, D. 1 G. 19. N. 149., wegens vermeerderde tauxatie . . # 8.15:-— Sa Aan 3. Cuijk van Mier op, vo >r abufif

betaalde Contributie . '. . * 89:15:—> 3.6 Aan F. Meijer, D. 10. G. so. N. 155.,

wijl Hui^knechr is bii A. Roddens , * 1: 8:— 31 Aan jf. Machielfe, D. 14. G. ia. N. 22.,

voor halve Contributie, wij! Zeemanis *> 1: 8:— Aug. 1 Aan J. Wedding, I). 8. G. 25 N. 114.,

wijl bui'en de Stad heeft g' .voond . * — :i?'< 8 9 Mn P. Briët, voor Conrributc van 15 Sept. 1795 tot ultimoAp-il 1796,tegen Quitantie vandenVaendrit! C.v d Sluijs* 1:17: 8 $ept. 27 Aan F. F. Samfon, D. II. G. 14.N 87., ' ■ voor Contributie van 1 Ma 1796 tot

ultimo April 1797 , om redenen dat gealimenteerd v.as . . . # 2:12: 8 Aan J. de Vos, D. 12. G. 28. N. 4., voor Contributie van i5Sepr. 1795 tot ultimo April 1796 , om dat van het Koorndraagers Gild trekt . . * 1:19:14 <p£l;ob.x8 Aan M. /indriesfen, voorhalve Contributie te veel betaald, van 15 Sept. 1795 tot ultimo April 1798 . . * -5:14:14 35 Aan A. Valentijn, i). ia. G. 1. N. 39., voor te veel betaalde Contributie van I Mai 1796 tot ultimo April 1797, wijl tot Nov. 1796 Lieut. Col. is geweest 6:11: 4 fïOVo 8 Aan 3.van Wiggen, D.8. G. 15. N. 70., voor betaalde Contributie van 15 Sept. 1795 tut ultimo April 1797, wijl gealimenteerd is . . . , '-* 3: 3:—*

Tranfporteeren ƒ 276:13: 4

1 ■ Dec'