is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van de Municipaliteit der stad Amsterdam [...]. Bijlagen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 171 )

Van diverfen, voor Huur van Erven en

Gronden .... ƒ 1,798: 5:—

Van diverfen, voor Huur van Kasfen * 975:'-»-*"

Van diverfen, voör Huur van Scheepstimmerwerven - . . ■ . '* 6,180: 5:—

Van diverfen, voor Huur van Lijnbaanen * 1,853:—:—

Van diverfen,voor Grondhuuren van Raamen " n.aowi2:«-*

VanCommisfarisfen van de 100 en aoofte Penning der Huizen, in mindering van hun ontfangst . ., * . 't 619,833: 9:—*

Van diverfe Perfoöneh, voor vèrkogte en geleverde Metaalen ,:uit de Stads Klok-en Gefchut-gieterij . * 99,837:18; S

Van de Grondvergaderingen L*. AAK en AAL, voor het faldö hunner Rekening , ten behoeve yan de Stad overgebragt .... * 102:18;—

Van de Commisfie ter betaling der onkosten, wegens de Locaalen en Onkosten der Grondvergaderingen, voor zo veel minder uitgegeeven , als op ordonnantie van de Municipaliteit aan dezelven was verftrekt f I}645'.i8:—

Van Commisfarisfen van de Vaart op den Rhijn,in minderingvahhêfgeen door deze Stad opgefchoten, ten behoeve van deVragt-Waag op Keulen * 1000:—:—

Van de Cimfiftörie van de WalfcheGemeente , voor -en^jn reftitu«e van het geene betaald js#amden jongden Predikant, :in de Walfche Qemeente . x36oo:—

D d a Van