Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Liverpool. aoi

Ik zou die onderwerp verder kunnen uitbreiden, indien de tijd en het papier zulks toelieten. — Ik zal mij dan bekorten. Gij zijt, tot mijne blijdfchap, wederom een jaar bij het leven gefpaard. Wat de uitkoomst van het volgende zijn zal, is onzeker. Ik wilde derhalven u, en mijzelven, vermaanen , dit jaar zoo te leeven, als of het zeker ons laatfte zou zijn. Het is zeer moogelijk, dat het blijke zulks te weezen. Laat ons, bij vernieuwing, de toevlugt neemen tot den Genadetroon, en het Bloed der befprenging. Laat ons bidden, dat wij altijd bereid moogen zijn ; dat onze harten losgemaakt moogen worden van de aardfche dingen, en vast moogen zijn, vertrouwende ep den Heere. En dan koome leven of idood —- dan worde onze vrede verlengd , of de rampen yermeenigvuldigd; niets zal in ftaat :?ijn, om ons grQotbjks te beroeren.

N £ War-

Sluiten