is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r Samuels XXI. vs. i—9. 223

naar de wet onbevoegd waren om van deeze brooden te eeten , geen van dezelven geeven mogt, ten zij dat ze , in dit ongewoon geval, buiten gemeenfchap met hunne vrouwen geweest waren. Waarfchijnelijk heeft hij de aanleiding tot dit voorftel genoomen , uit Mofes bevel aan Israël , om zich , toen het plegtig tot den Heere aan Sinaï zou naderen , op buitengewoone wijze te heiligen, en zich te onthouden (r).

Maar waarom bragt de Priester zich en Zijnde er David in zulk eene verlegenheid ? Zoo bijgee" ti,d* thands al geen gemeen brood , in of oto-u^fioftlt trent den Tabernakel , had , was het dan in weken. zijn eigen huis niet te vinden ? En indien hij het aldaar niec, of niet genoeg in voorraad, hadde, waarom het in de flad niet gekocht ? En zoo de inwooners, elk voor zichzelven, het brood bereidden; was dan in gansch Nob niet een brood of vijf voor David te bekoomen ? — Dan men gedenke, dat David alle reden had , om te verhoeden , dat zijne koomst aldaar zeer ruchtbaar wierd. Tot den Tabernakel en den Priester , had elk vrijen toegang, en dit kon dus geen opzicht baaren ; maar moeite te doen om fpoedig die brooden bijeen te brengen, moest der menfchen aandacht wekken , en navraag veroorzaaken. — Maar vooral heeft

David,

(O Exodus XIX: 15.

*