is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerredenen, over het leven van David.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i6 XXVII. LEERREDE.

Achis gedacht en gedaan heeft, zoo als in vcelerlei gevallen, door menfehen van geroemd verftand, gefchiedt. Veilig moogen wij onderftellen , dat Achis kennis droeg van Sauls onverzoenelijken haat tegen David, en van zijne wreede vervolgingen van dien beroemden held. Ook moogen wij onderftellen , dat David, eer hij naar Gath ging, aan Achis, door eene bezending , zulk een bericht van zijne omftandigheden heeft doen geeven, en zijn verzoek , om bij dien Koning ontvangen te worden , zoo heeft laaten inrichten , als best gefchikt was om dien Vorst inteneemen. Ligtlijk kunnen wij, "op deeze zeer waarfchijnelijke onderftellingen, nagaan, hoe de gedachten van Koning Achis op dir ftuk iepen. „ Vlugt David uit Israëls land, dan is het zijn dapperst cn fchranderst krijgshoofd kwijt. Ontvang ik hem, met zijn volk, dan heb ik den een' en de anderen in mijne bewaaring , en zekerlijk tot mijnen dienst. Ontvang ik hunne'vrouwen en kinderen, die zullen mij onderpanden van hunne trouw zijn. Verneemt Saul deeze gebeurdnis , dan is de breuke tusfchen hem en David, en wederzij dfchen aanhang , onherftelbaar. Het gevolg moet zijn, David met zijne manfehap zijn mijne. .Sauls Rijk ondergaat dus een verzwakkend verlies, en mijn Rijk ontvangt eene zeer verfterkende aanwinst. Niets dan goed, kan hier uit voor mij en mijn volk voordkoomen". Is dit niet zeer aanneemelijk gedacht ? — Dan , met dit

al