Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35 wi

gc ftc A dc di zi b b J? n c \ c

Op den

zevenden

dng.

LUI. LEERREDE.

dit • daar niet dit kind , maar zijne ouders zoncïigd hebben? - Dan, dat dit kind rft, is, omdat het, met alle anderen , m dam gezondigd hebbende , onder het vonnis slods lag. -Dat het.jong fterft, is voor t kind geen befchreielijke ramp ; — het is nés eigen leeds onbewust; - het word 'waard voor duizend rampen , en voor het idrijf en lot van zijne broederen Amnon, bfalom, en Adonia; en, by God m ge^Taungenoomen, is het, na weinig dagen ntelukktgen levens , zalig in het eeuwig le-

f -1 SmertUjk was , ja , het. fterven van fkind, en eene treffende roede. Maar dit

as het voor de ouders; en meest voor Da15 Hier zag de vader zijne misdaad; door ien bclecdigden Hemelvader bezocht, m het Sies vatf zijn kind. Hier zng hij zijne

o de, voor het oog der weereld, zwaar gearaft. Hier zag hij eene onuitwisdibam. gedachtenis van zijtie overtrecdmg , en ^an liet SS redif. Zoo leerde hij erkennen : De

^erJ wa! mij een vergeevend God maar „ögthans wraake doende over mijne misdaaden.

V-r land ftftft oD den zevenden dag; t. w., na de geboorte. ■- Maar waarom , als het kind toch fterven moet, wordt het met dood ebooren? Waarom fterft het met onmiddellijk op , of kort na de geboorte ? - Het past ons niet, vermeetel te vraagen ,^ naar de redenen van 's Heeren handelingen, of 11 ^ waan-

Sluiten