is toegevoegd aan je favorieten.

Zee- en land-reizen rondom de waereld, en naar derzelver beide poolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 ZEE- en LA ND-REIZEN

ben; daarenboven hadden wij in geen maand tijd hoogte kunnen neemen. Toen wij digt bij land waren fchoot de wind, van 't west-zuid-westen , naar't west-noord-westen; fomtijdswas het dood ftil, fomtijds ftorm, en de vloed voerde ons fnellijk naar 't zuid-westen. Om die reden bleeven wij over bakboords zijde zeilen, en,terwijl wij het land uit het gezicht verlooren, wakkerde de wind in het zuid-westen nog fterker aan. Wij ftreeken nogmaal onze ftengen, doch de bui .was zoo hevig niet als de eerfte, en duurde flegts vijf dagen. De zuid-westen wind had ons opgezet, en een noordwesten wind volgde hem op; wij ontdekten Kaap SpirituSanto, en, met over en weder zeilen, naderden wij 't Land. Dit Jaargetijde was dat van den westen wind, en wij moesten nog honderd mijlen in die windftreek afleggen om te Manilla te komen; de vaart liep dwars door een Archipel, die in dit getijde van gedwongen winden zeer gevaarlijk was; wij befloten derhalven aan 't Eiland Samar te ankeren, en aldaar te overwinteren: gevolglijk lieten wij het anker vallen , den eerften Augustus, op zeven vademen water, in eenen flijkerigen grond, en op eene uitgeftrekte rheede, die gevormt wordt door drie Eilanden aan den mond van eene rivier Palapa geheeten, welke haaren naam van een nabuurig Dorp ontleend.

,; De plaats, om aan Kaap Spiritu-Santo te landen, is kennelijk aan een platten en verheven berg, ten westen dier Kaap gelegen. Men noemt denzelven Men/a de Palapa, of de tafel van Palapa: het Land deinst vervolgens naar 't westen. De ankerplaats, daar wij lagen, is omtrent zes mijlen ten westen van Kaap Spiritu - Santo : de mond van de rivier Palapa kent men terftond, uit zee komende, aan de hellirg van het oostelijk gedeelte van la Men/a, of van de Tafel. Als men de wal naderd, ziet men verfcheide ronde bergjes in de gedaante van zoo veele fuiker-brooden, die geplaatst zijn op de vaste wal, in de nabuurfchap van het eiland Quiprau, het oostelijkfte van de drie, die de rheede van Palapa uitaiaaken. Het eiland Cagaijagan is het westelijkst,

en