is toegevoegd aan uw favorieten.

Zee- en land-reizen rondom de waereld, en naar derzelver beide poolen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22o ZEE- en LAND-RE.r ZEN

peringcn onthaalden, gelijk de gevlugte kooplieden m nonnen vanAmtoura, toen ik haar La faan bez^ kei /edaan hadden. Ik woonde hunne bijeenkomen bij t geboomte houden en zij geleidden mii fKnV i, J

de ganfehe Jeugd bijeenkomt. I„ deeze VemS?iori Dit Dorp legt ineen barren, fteenacht gen oo S en iieefr

op den weg van Tripolij, welke door de tmtf7nfo~k£ ChriSleLmnd ^ " * ^ ™ S^S^Z Als de Christenen van dit Land zig van hun Dorn wr»™

aanduid. Zij zijn medelijdende en herbergzaam- nok km5f

te°.r gKs,ig » ^ ™ ■*«. rail*

„«,De Pfifters ziJn arm en moeten voor hunne huis^n •«en met hunne handen de kost winnen; w^lZidS^

lisch,