is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve eener korte beöeffenende redeneerkunde voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 137 )

De groene Boom,

zweeft flechts voor mijn Geest ■ de Beelden die in haar (luimeren blijven in rust.

Maar zeg ik , integendeel , de Boom is groen , zo doorloop ik fpoedig een ganfche rei van Beelden, die daar door wakker worden, — ik denk

De Boom is als mijn kleed De Boom is als het gras De Boom is ais de Haag

Dit komt daar van daan, dat ik mij, door ce fcheidende kragt der ziel, Groen als afzonderlijk van den Boom , en als eene hoedanigheid heb voorgefleld , die niet alleen den Boom maar ook meer dingen toekomt.

Daar door ontftaat nu in eensklaps leven en werkzaamheid in mijne fluimerende denkbeelden. -

Er ontftaan nieuwe omftandigheden en bd trekkingen. -.

Door Groen is den Boom eene plaats aan' gewezen in de rei van een groot aantal dingen, die ik mij nu, uit hoofde van deze hoeI S da-