Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT:

~AJaar het de eerfte pligt van elk fchrijver is, het publiek niet door eei e aaneenfchakeling van wonderlijke lotgevallen« bf eenen beuzelenden zamenhang, van op zigzelven niets beduidende woorden, bezig te houden; maar zijne lezers waarheden tè 'zeggen, die invloed op het hart , op de deugd, en beoefenende zedekunde hebben —■ die jlrekken kunnen, om het menschdom te verlichten, beter en deugdzaamer te tnaaken ; "heb ik getracht mijne geringe vermogens tot dit nuttig doeleinde aantewenden: hier' toe dan heb ik dit werkjen vervaardigd— en vermits hei ligter valt, jonge looten, dan oude ftammen te buigen, kan men niet te veel moeite, niet te veel zorgs aanwenden 3 om de jeugd, nu tot de jaar en van onderjeheid gekomen , zuivere denkbeelr dm omtrent hunne algemeene en bijzonderé * %

Sluiten