Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIED-VERHAALEN. . 139

Moeilijk of gevaarlijk voor dea Koning , om ds Vrouw te verleiden. Maar, om dezelve voor altoos te bezitten, hielp hij haaren man eerst, op eene recht verraderlijke wijze, van kant. Hij liet hem uit "het leger komen , bejegende hem zeer heusch en vriendelijk; maar zondt hem. aan den opperden Veldheer te rug, met eenen brief van den volgenden inhoud: „Men Helle Urias, (dus heette de man) op den gevaarlijkften post, en vóór den vijand blóot, op dat hij omkome." .—. Het naaste treffen liep ongelukkig af; maar de Koning vertroostte zich over her, verlies van zo veele wakkere mannen, zeer gemaklijk, toen hij ■hoorde, dat ook Urias was dood gefchoten. Hij' nam toen Bathfeba tot zich.

: Al dit onrecht was geheel in ifilte gepleegd» Geen mensch fchecn er iets van te wceten. Maar Nathan, een eerwaardig en wijs man, die veel- bij den Koning vermocht, ging tot hem, en ■verhaalde de volgende gefchiedsnis: „In zekere Stad woonden twee mannen, een rijke en een arme. De rijke had'groote kudden van fchaapen en runderen; de arme had niets, dan één eenig lam. Dft had hij gekocht en voedde het op; het at uit

dés

Sluiten