Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ 27 £

Op eiken dag zijn wij meer werkfaarti dan den voorigen, daarom moeten wij Hem iederen dag beter looven dan den voorigen. —

De botten fpreiden zich uit in bladeren,

en de bloeisems zwellen tot vrucht;

maar zij weeten niet hoe zij groeien, noch ook wie de oorzaak was dat zij opwiefchen uit den fchoot der aarde.

Vraagt hen of zij het u zeggen willen ; — zegt hun dat zij uitharden in 't zingen, en de lucht met llreelende klanken vervullen. —

Zij rieken zoet; zij zien 'er fchoon

uit; maar zij zijn geheel ftil: geen

klank is 'er in de dille lucht; geen ge-

ruisch van (temmen onder de groene bladeren.

De planten en de boomen zijn gemaakc Om vruchten aan den mensch te geeven;—«■ maar de mensch is gemaakt om god te looven, die hem gefchapen heeft.

Wij

Sluiten