Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÏNTEKENAAREN. xxv»

Dirk Vis, Boekverkooper te Rotterdam, 4. Exemplaaren. JE. van de Vivere, J. U. S. Gaudenfïs, Best Papier. Hcrmanus Voogd, Boekverkooper te Meppel. Bcmardus Vriends, te Haarlem.

W.

Juflus de Waal, Koopman te Utrecht.

Gerrit Waareman, te Leyden.

Jacob Walop de Jonge, te Rotterdam.

G. Warnars, Boekverkooper te Amfterdam.

W. E. te Amfterdam.

Pieter vander Wallen van Vollenhoven, te Rotterdam.

Dirk van Wattum, te Herwynen.

D. Weege, Boekverkooper te Amfterdam.

Jan Hendrik Wegman, Lutersch School en Catechifecrmeefter

te Amfterdam. Lenord. Wend, Chirurgyn te Hazerswoude. K. van Winckel, te Rotterdam.

Chriftophorus Wenthen, Boekverkooper te Embden, 2. Exemplaaren.

F. van Werkhoven, te Zaltsbommel.

Joh. van Wesfmgh, Boekverkooper te Amfterdam, 6. Exemplaaren.

J. P. Weynants, Boekverkooper in 's Hage.

G. van Wieringen HZ., te Outshoorn. Albertus de Wilde, te Leyden.

Mr. Dirk Wormer, Kapitein der Schuttery te Leyden. Teunis Wuyfter, Ziekentrooster te Schiedam.

Y.

'ïntema en Tieboel, Boekvèrkoopers te Amfterdam.

Z.

Zanders, in 'sHage, Best Papier. J. de Zwart, in 'sHage. B. Zweers, te Amfterdam.

NAAM-

Sluiten