Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor KINDEREN. 29

zyn 'cr, die de lever van dezen visch voor een beproefd geneesmiddel voor zeere oogen houden, in zo verre dat men meent, dat dit de visch was, die de jonge Tobias gebruikte ter genezing van zyn vaders blindheid; wat hier van zy is onzeker, maar dit is zeker, dat men 'er in-Braband veel werks van maakt. — Het is niet onmogelyk, dat 'er geneesmiddelen in de visfchen zyn, die men of niet kent, of niet beproeft. De ou*den hebben veel op gehad met diergelyke middelen. ■—■ Onze keukenmeid bewaart dus altyd het fnoekenvet voor winterhanden, en het fchynt haar te helpen. — Zo is walvischtraan beproefd tegen verftuikingen of verrekkingen ; en dus ligt 'er geen wonderwerk in, dat Tobias'een middel uit een visch tegen de blindheid gekend heeft. —• Het is ook zeer beftaanbaar met de gezonde reden , Ernst. — Zyn 'er nu niet nog genachten myn Heer, die tot dezen rang behooren? — Ja,

de SNOTVISSCHEN,

die altyd met veel flym en fnot omringd zyn, en daarom fnotvisch heeten; 'er zyn veele foorten, en daar onder zeer fchoon gevlekte, zo als die in de Zuiderzee en veel omtrent Wieringen gevangen wordt. /Er zyn onder deze leevendbaarende foorten.

D £

Sluiten