is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor KINDEREN. 8x

Wel, wel, zielroerend kind! gezegend zy uwe bede! gezegend zy uw vaders huisgezin! welk een tedere aandoening van godvrucht vloeit 'er riet voort, uit zulk eene wyze opvoeding uwer Ouderen, daar eene tedere godvrucht, met eene geoorloofde lieftalige burgerlyke vrolykheid, gepiard gaat. — Kom hier, myn Liefje, kus my, zie daar, ontvang gy kleenen nog dat ooft ter verfnapering; uwe dankbaarheid eischt, tot loon t

het verkwikkelyke van Gods gaaven. Wy

bedanken onze geliefde Tante. -4- En gy, lief Meisje, kom, laat Nichtje voor u deze peertjes fchillenj gy ook bolle Karei; gy zoet Jantje, komt ik wil met u praaten, met u fpeelen, ik Wil van u leeren bidden. — Och lieve Nicht, onze waarde Vader is zo deugdzaam, onze Moeder zo teder; aan haar zyn wy naast God, alle deze deugdzaame voorbeelden verfchuldigd; komt aan laat ons een kleine wandeling doen, terwyl Oome voor u de Arhphibien zal op orde zette. — Zeer gaarne. — Ik wacht u lievelingen

dadelyk. . Zie zo,

zyt gy daar weder, komt aan, zie hier nu in deze flesch de

NEGENOOG.

de Negenoogen zyn vry lang en echter gemeenlyk maar een of twee vingeren dik, ea hebben, even II. deel. F als