is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 NATUURLYKE HISTORIE

vieren bevrooren zyn, aan de Zeeoevers, waarvan daan dit vaersje :

Deysvogel bouwt zyn nest,des zomers by dejlroomen, En zoekt aan beek en vliet zyn voed/el aan den vis, Maar als het water digt en Jlyf bevrooren is, Zien wy hem aan hetJlrand,ofopen waatren komen.

Zie eens zyne afbeelding op Plaat XI. vak L. by a. en by b. de eigenlyke bonte Acion, men noemt hem in 't Latyn,

A L C Y O N.

Dat zal men denklyk van het verryzen dezer vogels, by de hatynen Alcyonia, ontleend hebben .

Gy herinnert dit met oordeel myn Ernst, want de ouden hadden ©pgemerkt, dat, als een zeker foort van ysvogels op zee zwommen, en in de klippen gingen broeden, dat 'er dan kalmte, en goed weêr op zee was, dan zeiden zy, het maakt Alcyonia, het zal goed weêr zyn, andere willen dat dit foort van Alcyon, dat ook onze foort niet is, zyn nest dryfbaar op zee maakte, en dat als men deze zag, het Alcyonia waren. Hoe het zy, dit is zeker, dat 'er watervogels zyn, die hunne nesten op dryvend en vlottend gras, of waterplanten bouwen, zo als onze Meerkoeten enz. dus is het zeer waarfchynlyk, dat dit foort van Alcyon, .