Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor KINDEREN.

5.)

cn zomwylcn dood krank, wanneer de dief al te veel gczoogen heeft, en de wonde nog lange daar na gebloed heeft. Ook vliegt deeze bloeddief devenfteren en openingen der huizen in , en als dan in de kameren, alwaar de flapende zyn, om hen 't bloed af te zuigen ( * ); by dag wonen zy in holle boomen, maar ook menigvuldig op cle boomen, zy hangen zig aan de takken, met hunne agterfte voeten op,.met den kop naar beneden, en gelyken van verre, wel kokosnoot druiven. De vleermuis is niet giftig, alteniaal kan men zc zonder gevaar eeten-, de Clnneefen, cn veele Eilanders in Oostindiën eeten dezelve ook met veel fmaak (f> He Knagende dieren zyn in onze twede orde, hier toe behooren, loutere kleine diertjes , die veele teenen hebben, en altemaal op dc geheele voorvoet gaan moeten, gelyk dc Eikhoorentjes, de ratten, muizen, bergrattcn, veelvraaten, buidelratten, haazen, marters, dasfen, Pharaoos muizen, enz.

Dc veelvraat is daar onder de grootlle en de veldmuis de kleinfle. Zy vreeten niets dan Planten, Veld- en Boomvruchten, en dienen ons met hunne pels, cn met hun vleefch. — En dat allen ? de ratten cn muizen ook ? — ö Ja! in geval van hooge noodzakelykheid, kan men ze altemaal

( * ) Zie Bontii Uittor. India: Oriënt, pag. 70. (f) Zie de Algemene Hiftorie der Reizen, 9 deel pag. 404. 12 deel pag. 625.

B3

Sluiten