Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor KINDEREN. 143

nen maakt men kammen en ander diergelyk Werk. Moor nu van den Ezel dat ook een foort van Paard is.

DE EZEL,

Woud-Ezel, Muil-Ezel, en hoe hy fomtyds meer genaamd word, komen allen in foort over een; de Ezel is in lange zo vlug niet nog zulk een fchoon dier als het Paard, hy is veel kleinder en traager, en heeft een dikke wanftaltige kop, lange ooren en geelros hair, doch 'er zyn ook graauwe en zwarte Ezels met over de rug een zwarte ftreep, een geheele naakte korte ftaart en een dikke ongevoelige huid. Wat kan met niet fel op een Ezel flaan en hem kaftyden, voor dat hy het voeld en vlugger gaat!

Maarnuttelyk en gebruikbaar is toch dea Ezel, men kan hem tot lastdragen en trekken, en in gpval van nood ook om op te ryden gebruiken, in Italien, Spanjen en Turkyen, alwaar ook fraayer Ezels zyn dan by ons, aldaar ryd men overvloedig op de Ezels zy gaan zekerder , bekwamer en vaster dan de Paarden, en worden zelden fchuw , ftruikelen niet, maar loopen ook niet; hunne tred is vast, zy leggen zig niet in drek, moeras of vuiligheid neder, maar wyken zeer zorgvuldig alle drek cn onreinighcid, vermits zy zeer de zuiverheid beminnen ; zy kunnen wanneer men gevoelig op hen flaat draaven en galoppeeren, maar dewyl ze

toch

Sluiten