is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaring van Paulus brief aan de Philippensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

434 JESAIA XXXV. vs. vergel. met >

kleinmoediger! tot hare vertroosting aante zeggen,en met vertooning van de blijdfehap , welke daar over wezen zal, zoo, dat de homme fpreken , en de kreupele fpringen zal als een Hert, vs. 1—6a. II. Hier op wordt de naaste of middel-oorzaak dezer zalige verandering gemeld onder dit Zinbeeld, vs. 6'\ Want in de woestijne zullen wateren uitberften , en beeken in de wildemisfen. Na aanleiding van dit Zinbeeld , worden dan de gevolgen hier van gemeld:

1. vs. 7. Het dorre land zal tot Jlaande water worden , en het dorfiig land tot een fpringdder des waters , in de woninge der Draken zal gras, met riet en liezen zijn.

2. Wat al verder ? Ze zouden heilig en teffens veilig zijn, vs. 8.

Niets van binnen zou er zijn tot hooring; de onreine zal er niet doorgaan; de dwazen zelfs zullen niet meer dwalen; vs. 8b.

En ook niets van luiten zal hun eenig leed meer doen, vs. 9.

3. En wat zal het einde zijn? Dit, de vrijgekogte des Heeren, verhaat daar onder mede het overblijffel van 't vleeschlijk Israël, dat dus lang in den ahoop der eewen zal gezeten hebben zonder Ephod , zonder Teraphim, en gezworven als ballingen over de ganfche aarde , ook deze overgeblevene des huizes Is-

raëls.