Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2*7 )

zelve, en die alleen, zouden befchouwd en gehouden hebben voor de eenige waare en eigenlijke verdienende oorzaak van de geheele geestelijke vrijheid der uitverkoorenen. Bepaaldelijk in dat binden van Jefus iets bijzonders te vinden, zou plaats hebben, en is zekerlijk ook wel beoeffend, wanneer, bij voorbeeld, een Godvrugtig Martelaar gebonden wordende, daaronder, tot zijne bijzondere vertroosting, met ziels-verzugtingen om vergiffenis van alle ongeduldigheid zijnes harten , en ter verwekkinge van heilige lijdzaamheid , op het binden van Jefus in den geloove zag, en het zich tot zaligheid achtte, om Christus wil gebonden, en vervolgens mishandeld te worden.

Maar onze Godgeleerden , die het Avondmaals-formulier opftelden, en zij, die op gelijke wijze met hun fpreeken of fchrijven , willen buiten twijffel, met die bewoordinge, deeze waarheid te kénnen geeven en onder het oog ftellen: Alle menfchen, en dus ook alle uitverkoorenen, voor welke Jefus Borg was, hadden alle vrijheid , hoe genaamd, verloeren. Hierom is Christus, die zondaaren waarlijk en volkomen vrijmaakt, zoo diep vernederd, dat Hij als iemand, die alle vrijheid, wegens de ftrafbaarfte boosheden, geheel had verlooren, ook zelfs eigenlijk is gebonden. Dit leeren wij derhalven, en tot zulke geloofs-overdenkingen moeten wij opklimmen , door de befchouwinge van Christus banden.

Soortgelijke gebruiken of aanwijzingen van het geen in eenig gedeelte des lijdens zich ontdekt, of daar uit te leeren is, zou ik nog meer kunnen noemen, en hebben anderen, op verfcheidene wijzen gemaakt.

Ja men vindt ze ookinhetFormulierdes Heiligen INagr.* tnaals ter zelfder plaatze, alwaar het gemelde voorkomt.

P 3 ft

Sluiten