Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

a*>Jk 7non is bet einde, Deeze ^^-^^r^r^niRheU

— °P ^rL^ ^e^I aarde, tnetabe,

doekn. God heeft den h ^ en reseen h0t

wat daar m is, geictiapen, mj volmaaktgeheele AL, tot d« einde, oat ^

heden in die borgbetaabng van C , «us^en

vruoten, op de hooSstmo,el^e w-e, » ^ wi,heid verheerlijkt zonae.. G*^^.^*.

heerlijkt worden, h^Gpd^^e | bemint, «ja allerhoogst welbthaagen•

hPr Oude en Nieuwe Testament, itatoogen t

tannc pcr.ooneo g in [e

borgbetaabng van. Christus ot *B Joodfche

'v„„ Lne 4n,, W ", ".

genwoordisen lijd , de bukergewoooe Sed»StIti, «

A 3

Sluiten