is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven, van den weleerwaerdigen heere James Hervey [...] predikant [...] aen [...] Frances Shirley.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

194- Brieven aen de Hooggeboren

de tusfchenkomst van het bloed des eeuwigen verbonds , te ontmoeten , en niet langer met het onaengenaem verhael van mijne ongefteldheden te vermoeijen, maer met u famentefteramen, om te beminnen, te aenbidden en groot te maken, dien beminnenswaerdigen en goddelijken Jezus; die ons heeft liefgehad, en van onze zonden gewasfchen heeft, in zijnen bloede. Ik beveel u aen zijne oneindig teedere liefdezorg', en verzoek de vrijheid om mij, met den diepften eerbied en oprechtfte dankbaerheid, te onderfchrijven,

Mevrouw!

Uwen verpligten * en

gehoorzamen Dienaer,

Milesfteeg , den 15ften van Februariƒ> 1752.

ZEVEN-