is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWYZER.

Lukas H: 2. vergeleeken met een berigt van josephus. 269 _ IV: 17-20. toegelicht. 314 M.

Jlfaat (Gedagten over de wyze +VL om het ontwerp van eenegemeene) uitte voeren, 281.] Kcc door 't meeten van een Graad aan den Meridiaan te bewerkdelligen, ald. Hoe door het bepaalen van de Lengte, eens Slingers. 282 Ma^iflefium Bismuthi, deszelts Krampftiliend vermogen. 33° 'Man (De) met het Tzeren Mas' ker, een Tweeling-broeder van iodewyk den XIV. , 524. Verhaal van diens geboorte , 525. Opvoeding, 527. Zoekt kennis te krygèn van zyne Afkomst, ald. Verkiygt dezelve, 528. Gevangen gezet , 529. Verkeerde gisfingen omtrent dien Perfoon. 530- Wat voltaire en andere Schryvers van naam deswegen zeggen , 531. Zyn Dood en Bsgraafenis. 533 Maskelyke. (Starrelysten van] 152

Mayer. (Toeias) (Starrelysten van) . 1,51

Methodisten, oorfprong dier Benaaming en van dien Aanhang -258. In twee Hoofdfoorten Qjlvinistifche en Arminiaanfche onderfcheiden , ald. Waarir by hun de Godsdienst beftaat 259. Reden van opgang diei zy maaken, en waarom by di Geestlykheid der Hooge Kerl meer dan andere Dis/enters ge haat. 3°

Mi'-ren, (Zonderling verfchynlel veroorzaakt door eene fooi van) by UNüWEUS bekend der den naam van Formica N, gra, 336. Zy vertoonden zie

als een Wolk , 337- In de Huishouding der Mieren heeft men Atie foorten , Mannetjes, Wyfjes en Onvrugtbaaren, 333. Oorzaak van ditVerfchynfel,u/i. [lieren. Zie Zuiker-Mieren. douERï , gefchil tusfehen hem en chapelle , waarin zy een onkundigen Pater, tot fcheidsman riepen. 217 \dont-Ce<vin, (Overtogt van het Ysveld) 245. De Muilezels haaien 'er bezwaarlyk adem, 247. Fort, daar gevonden, ald. Schoon gezigt aldaar. 248 Mont-Rofe, gedaante en ligging van dien Berg , 71. Onderfcheide hoogte aan denzelven toegefchreeven, 72. Hoe veel laager dan Mont-Blanc, en de tweede Berg in hoogte van de oude Waereld , 73- Maakzel van dien Berg, 74. Breedte op welke dezelve ligt, 78. Wegen om derwaards te komen , ald. Reis rondsom deezen Berg, 196. Moeilykheden op denzelven, ald. Uitwendig vertoon , welke die Berg maakt, 198. Het middelpunt van zeven of acht Bergen. 199. Over de beklimbaarheid van denzelven , ald. Sneeuwen Ysvelden , 200. Gefchil wegens eene bewoonde Valei in dat gebergte, ald. Wat men daarvan te houden heb, be , 2or. Opgave der merk1 waardigfte Byzonderheden op : dien Berg, 250. Zeden dier : Bergbewoonderen, 251. Sterk- te der Vrouwen, 252. Strenge r Leevenswyze.

,Montferrat, befchryving van deet zen Berg ,211. Verblyfplaatzen . der Kluuenaaren op denzel. ven , ald. Klooster op dien 1 BerS.

Mos.