Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. v

tien met een vluchtig oog reeds by voorraad

inzien. ■

Ik voude raadzaam, om dezelve voor elk verkrygbaar te maken, U, myne Landgenooien, dezelve Stukswyze aan te bieden: en, ziet hier het Eerfte Drietal, welke u den Geest, hetVuur, en de Godsvrucht van den grootenLavzter ,duidelyk zullen doen kennen, en ik zal my deze Uitgave zo wel als de Vertaler de aangewende moeite , beloond zien, wanneer dezelve mogen flrekken, om veelen tot het Geloof in dien Verlosfer te brengen, wiens Eere in onze dagen zoo zeer verguist wordt, en anderen in dat Geloof nadrukkelyk te verflerken, ten einde geworteld en opgebouwd te worden in Hem, die hun hoofd Ü •'

DE UlTGEEfER»

* 3

Sluiten