is toegevoegd aan je favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

tuurlyke Kinderpokjes toegepast, briefswyze aan denzelven medegedeeld. Haarl. by F. Bohn, in gr. 8vo./ o - 12-0

254

Bol, (G.) Dagverhaal van een driejaarig Verblyf te Napels, en Reize van daar, door Italië,Zwitzetland, enz. na Holland , van den Jaare 179+ tot 1797. WestZaand. by H. van Men, in gr. 8vo. ƒ 0-18-0 412

Bonnet, CG.) Verklaaring van den Brief aan de Hebreen. IVde Detl. Utr. by W. van Tzerworst , in gr. 8vo. /2-8-o - r J9«

Bunder a Brandis, (G.) Plakkaten van de Reprasfentanten van het Volk van Amfterdam. Ilde Deel. Amft. by J. Allart, in gr. 8vo. ƒ 3-12-0 230

Breugel , (H. G. van) De Ouderdom, of de zaak der Beiaarden. Utr. by ¥. van der Schroef Gz., in gr. 8vo. ƒ L16 o 281

Brink, (J. ten) Bedenkingen tegen het Voorftel van den Burger C. L. van Beyma , gedaan in de Nationaale Vergadering , den 20 Sept. 1797. Amft. by J. ten Brink Gz., in gr. 8vo. ƒ 0-3-0 82

Bruining, (G.) De Burger B. S. Sinkel, over zynen weg der Vereeniging voor alle Christenen, Roomsch en Onroomsch, vriendlyk onderhouden. Amft. by H. van Kesteren , in gr. 8vo. ƒ o- 4 - o 109

Ezra, Schryver der vyf eerfte en meeste

andere Boeken des Ouden ïestaments. Amft. by Denzelven, in gr. Svo. ƒ o 8-0 375

Byvoegzels en Aanmerkingen, beftaande in noodige Naaleezuigen voor de Vaderlandfche Historie van J Waeenaar , door Mr. H. van Wyn, Mr. N. C. Lambrechtfen, Mr. Ant. Martini , J. W. te Water, E. M. Engelberts , en anderen. Amft. by J. Allart , in gr. Svo. ƒ 3-15-0 110

C\mbon,(De) gebooren van der Werken, De kleine Gran^difon, of de gehoorzaame Zoon. IV Deeltjes, ade Druk. 'sHag. by J. C. Leeuweftyn, in iamo./4-0 o

560

Campbell van Barbreck, (B.) Landreize na de Oost - Indien, langs eenen tot heden nog nooit door de Europeërs bereisden weg, in een reeks van Brieven aan zyn Zoon. Ifte Deei. 's Hag. by Denzelven , in gr. 8vo. ƒ l.J.6-0 4°6 Yy 4 Cas-