is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waarin de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarneeming.

43S

in de bevordering der Heelkunst belang Hellende , Artzen. Uit dit oogpunt befchouwde bet ook de Amfterdamfche Heelmeester j. h. de clercq; zie zyne Waarneeming over een afgeknakt hoofd des Dyeheens , en deszelfs geneezing, in de Verhandelingen van het Genootfchap ter bevordering der Heelkunde te Amjierdam, lilde Deel, bl. 89, enz.

Ik ga andere gelukkig gedaagde geneezingen der Breuken van den hals des Dyebeens , door my behandeld , op de manier, door den beroemden en kundigen Heelmeester d. van gesscher, in zyne Heelkundige Mengel ploffen , bl. 365 , enz. en Hedend. oefenende Heelk. Ifte Deel, bl. 275, 276 en 304. ook in de Aanmerkingen over de wange/lalte der h uggegraat, en de behandeling der Ontwrigtingen en Breuken van het Dyebeen, bl. 96, enz. opgegeeven , voorby , en bepaale my alleen tot het geval eener afknakking van het rechter hoofd des Dyebeens eens Kinds van den Burger J. N. B , oud

ruim een en een half jaar.

Den 30 Juny 1. 1. viel dit Kind van eenen niet hoogen drempel, en hier door knakte de kraakbeenige famenvoeging van het hoofd des Dyebeens, met deszelfs hals, af, gelyk uit de gewoone kentekenen duidelyk kenbaar was.

üe in het werk geftelde behandeling , in bovenaangehaalde Schryvers opgegeeven, en plaatzing in eene voldoenend groote en onbeweegbaare Wieg , op een vaste paardehaire matras; gevoegd by de oplettende zorge der Ouders tot de meest mogelyke ftilhouding, geduurende de geneezingsbehandeling ; het toedienen van gezonde voedzels , en verdere kunstmaatige behandeling, (welke alhier mede te deelen te omfiagtig zyn zoude , en ons noodzaaken tot overtollige her,haaling van iets, 't welk reeds voorlange geboekt, en in de aangehaalde Schryvers te vinden is) zyn van eenen zo gelukkigen uitflag geweest, dat ik, beneffens de Ouders, het groot genoegen heb, het Lydertje, ten einde van zes weeken, volkomen herfteld te zien, zodanig zelfs , dat hy , van toen af, langzaamerhand tot zyne voorige radheid in 't gaan herfteld is, en thans, zonder eenige de minfte verkorting van zyn been, als vóór het ongeval, rad gaan en loopen kan.

Arnhem, 9 September 1799-

II h 4

BRIEF