Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( >7 )

een Bisfchop Burnet was, zou zich niet veroorlooven , onze Leer op zulk eene wijze te bezwaaren, als hier gefchiedt. Men zie hem, in zijne Verklaaring van de XXXIX. Arfrjkelen der Engelfche Kerk, Blz. 199 - 240.

Verder gaat onze Schrijver, op Blz. 1S6. aldus voort: „ De eerfte vraag is dan: of de „ verdiensten van den Zaligmaker van eene „ bepaalde of van eene oneindige waardij zijn; „ of met andere woorden: cf God in Chris„ tus in de daad met het geheele menschdom „ verzoend zij ? Hier op moet de algemeene „ of de bepaalde aanbieding rusten". — Is de Schrijver, zou men moogen vraagen, door zijn Systema aan een zijde te leggen , hier niet in eenige verbijstering? Immers, het zijn duidelijk twee onderfcheiden vraagen : Of Christus verdiensten van eene bepaalde, of van eene oneindige waardij zijn ? — en, Of God in Christus in de daad met het geheele menschdom verzoend is ? Het. eerfte, naamlijk dat Christus verdiensten van eene oneindige waardij zijn, 13 ontwijfelbaar de leer der Hervormde Kerk; en daar op grondt ze ook de leer der algemeene en onbepaalde aanbieding van Jefus, aan allen die onder de bediening van het Euangelie lee. ven, zoo dat, indien allen geloofden, zij, uit kracht van die oneindige verdiensten, allen gewislijk zouden zalig worden. — Maar wat zegt hier, en elders, algemeene aanbieding'? Is er dan eene algemeene aanbieding van den ZaligmaaB ksr5

Sluiten