is toegevoegd aan uw favorieten.

Cardiphonia, of Gemeenzaame brieven [...] aan godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en bestuuring op den weg des geloofs en der godvrucht.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerwaardigen H e e r P —. 4*9.

tyoot, acht hij zijne moeite wel betaald > e3 zegt:

Populus me fibüat; at mihi plaudo

Jpfe domi, Jimul nummos contemplor in ar ca.

Ik ben oprechtlijk,

Dè uwe,

2 r5 Januari] 1775.

Ee s VIJF-