is toegevoegd aan uw favorieten.

Procedures in de zaak van m{r}. Pieter Marcus [...] op en tegen François-Adriaan van der Kemp [...] over het doen of laaten drukken van den Lierzang [...] door E.H.J. te Leijden bij L. Herdingh MDCCLXXX

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 158 )

ren Gecommitteerde Raaden, en vervolgens aan UEd. Gr. Mog. geaddrelTeerd , als aan UEd. Gr. Mog. bekend is.

Daar is nog overig , om den eenen en anderen grond van bezwaar, in die Requefte door den Promotor gelegd, wat nader te onderzoeken, en dus over te gaan tot een betoog, van het tweede poincl;,namelijk,dat het geene door den Promotor is bijgebracht, om eene prolongatie van den tijd tot het Verhoor te verzoeken s geheel is ongegrond , en onbeftaanbaar.

Het eerfte en generale fundament van den Promotor, tot adftructie van het gemelde verzoek, is daar in gelegen, dat de Gedaagde in Perfoon in zijne Verhooren, gedeeltelijk niet, of niet na behoren, maargereferveerd, opverfcheide, ter z.aake dienende, Vraagpoinften geantwoord heeft, en op een andere plaats van het Requeft, dat de Promotor, door den Gedaagde zelvs is gefuflrcerd, in het ten einde brengen van het Verhoor, die, telkens met moeite tot antwoorden gebracht, als dan nog heeft gerefpondeert met refervatien , ambiguïteiten , en ten propoofie ongepafle of niet fluitende bewoordingen, en oook wel volftrekt geweigert heeft, op Vragen ter zake dienende, te antwoorden.

Wij vinden ons ten uitterften belemmerd, om over dezen grond ons te Expliceeren: het zal^eer!!; in het vervolg der procedure, te pas komen, over de merites der Vraag - Articulen, en Refponfiven

te