Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 193 >

EXTRACT uit de Refolutien

van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland, in Haar Ed. Groot Mog. Vergadering genomen,

Op Vrijdag den 8. September 1780.

Ontfangen een Misfive van deRe&or enRechteren van 'sLands Univerfiteit te Leyden, gefehreeven aldaar den 4. deezer, houdende tot voldoening van Hun Ed, Groot Mog. Refolutie van den 27. Julij deezes Jaars, derzelver Bericht op de bij de gemelde Refolutie gevoegde Copie der Requefte, door Mr.PietekMaucus, HoofdOfficier der Stad Leyden en Promotor van Hun Edele Groot Mog. Univerfiteit, op den gemelden 27. Julij aan Hun Edele Groot Mog. geprefenteerd, om de reedenen, daar bij geallegeerd, tendeerende tot het buiten effect ftellen van twee Refolutien van voorfz. Rector en Rechteren in datis 12. Meij en 3. Julij beide deezes Jaars, bij welken, of wel, bij de laatfte derzelver, de tijd tot het voltrekken van het Verhoor van den Gedaagden in Perfoon, Francois Adriaan van der Kemp, uiterlijk was bepaald tot den 15. der verlopen maand Julij ; welk Berigt hier na volgt geïnfereert.

Fiat

Sluiten