Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN ZYNEN ZOON. j 5

vyanden van het nienfchelyk geluk, deeze magtigfte verftoorders van een vergenoegd en algemeen nuttig leven , opdat gy het fterkfte harnas van reden en godsdienst tegen dezelven aangorden, en geduurig op uwe hoede zyn moogt tegens hunne aanvallen, die in den beginne naauwlyks bemerkt worden.

Hebt

Sluiten