is toegevoegd aan uw favorieten.

Theophron, of De ervaaren raadgeever voor de onbedreeven jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'AAN ZYNEN ZOON.

99

Aan den anderen kant zyn 'er veelen en misfchien nog meer, die door hunne befchroomdheid en ontydige fchaamte veel verliezen, welke hén verre beneden 't geen zy indedaad zyn, vernedert. Befchroomdlieid houdt men overal voor domheid, fchoon zy 't in de meeste gevallen niet is, maar alleenlyk voortkomt uit gebrek vart opvoeding en van verkeering in goede gezelfehappen. Addison was de befchroomdfle en ongefchiktfte man, dien ik ook heb gezien, en dit was geen wonder; Want hy was tot zyn vyf-en twintigfte jaar toe' in de cellen te Oxford opgeflooten geweest. La Brutere zegt, en in zyn gezegde is veel waarheid: Qtion ne vaut dans ce monde, que cc que Ion veut valoir; want in dit ftuk hebben de' menfehen veel , toegeevendheid, en fchatten ons byna geheel en al naar de waarde, welke wy onszelven geeven, ten zy dan, dat dit alte buitenfpoorig gefchiede.

Ik wenschte wel, dat gy eene bedaarde

on-