Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boven het FBAAÏE

C-HASSINET,

BEKOSTIGD door den HEERE

J. MC J& ' M X T ®\

en GEPLAATST voor

LANDS GIET HUIS;

naar de UITVINDING van den

HEERE KUNSTSCHILDER

B. JB O X O 2Y£ JS X.

Na JA AREN van onörde en dwangzucht en geweld, En onder 't rouwkleed van verdrukking fcbier bezweeken,

Ziet Neêrlands Volk, door God, der tweefpalt perk gefteld, Een ijzren fcepter, kroon en juk en kluisters breeken;

ö Vorst! vergeet deez' dag uw rampen en gevaar, En blijf ftandvastig 'c woên van wangedrochten tarten!

De volks vreugd zwaait U toe den wierook van 't Altaar, En vriendschap biedt ü aan ontvlamde BURGERHARTEN.

o p

Sluiten