is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( I4i )

terosfen; ik befpeurde klaar dat de jaloerfche Waardin mij federt die tijd ftuurs behandelde, en dit voorval met zwarte kleuren bij haar'man afgefchilderd had, fchoon hij als een verftandig man zijnde, niet dan al fpoctende zorntijds over deeze zaak fprak: inmiddels geviel het dat ik geduurendë mijn verblijf aldaar in het midden van den zomertijd door de fterke zonneftraalen verhinderd geworden zijnde op mijn kamer te kunnen fchrijven,mijmetdac oogmerk na een ander vertrek begaf, 't welk ik wist ledig te zijn, dat ik bij het intreeden verbaasd ftond, mijn bedilzuchtige Hospita met een welbekend perfoon in eene onbefchaamde houding op het ledikant te vinden liggen; zonder iets te laaten blijken, floop ik ftil de ka-; mer uit na de deur achter mij toegehaald te hebben.

Ik zat dien zelfden avond zonder volgens mijne gewoonten in het avond gezelfchap verfcheenen te zijn, alleen op mijn kamer, bezig zijnde, om over eenige ftaatkundige zaaken Astrologifche onderzoekingen te maaken,wanneer mijn onvriendelijke Hospita mij een be« zoek in mijn kamer kwam geeven; zij viel mij met betraande oogen om den hals en drukte mij in haar armen; ach mijn lieve Advoeaat, zeide zij, ik hoop niet dat gij mij beklap-