Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ai* )

oorzaak van zijn' dood niet bepaalen kon de 5 zestien maanden daarna bekwam ik een' brief door deezen geleerden man geichreeven in de Franfche taal, uk Hamburg, waarbij hij aan de eene kant mij geluk wenschte, dat ik het geval raakende de bewuste voorzegging ten opzichte van zijn' knecht zo wel geraaden had, terwijl hij pas drie dagen geleeden bij ongeluk boven van een huis dood gevallen wos, maar dat het hem aan den anderen kant krachtig fpeet dat hij door deeze toevallige oorzaak zulk een getrouwen dienaar, als meer dan vijftien jaaren bij hem gediend hebbende, had moeten verliezen.

Behalven een. rijpe ouderdom van vijftig of zestig jaaren, is de ondervinding die men door noodlottige of liever rampfpoedige wederwaardigheden verkrijgt, veel al de beste leermeesteres om een manier van denken ter verbetering van verwaarloosde zeden aanteneemen, waartoe iemand door de ongeregelde driften van zijn jeugd, of door zijn ongebonden gedrag voordeezen geheel onbekwaam h geweest; wel is waar dat er bij fommige bejaarde perfoonen niet zeiden zulke zwakheden plaats hebben, welke de vergnjpingen van de losbandige jongheid verre te boven gaan, maar over hec algemeen genomen kan zulks niet op-

Sluiten