Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CHRISTENDOM»

2i

Wy moeten Hem zelve nu zien, als krachtig in woorden en in werken; en dit leidt ons tot onze

Vierde Afdeeling:

Waarin wy de Wonderen, door Hem zelve, in zyne Omwandeling op Aarde , verricht, zullen nagaan; als behoorende dczelven wel desgelyk onder die geduchte Middelen, welken door God gebeezigd zyn, om den Christdyken Godsdienst te vestigen.

Maar even is de Zoon van Maria der vroege Kindsheid ontwasfchen, nog pas een Jongeling, maar twaalf jaaren oud, of Hy verfterkt, in zy* ne Tydgenooten, door zyne eigene uitmuntendheid, alle de opgenoemde, groote, en verbaazende verrichtingen. In die tedere jaaren is Hy reeds los genoeg van alles, wat geene betrekking had op het groote oogmerk zyner Zending in de Waereld, om de naauwlie betrekkingen, waarin Hy ftondt, opteölferen aan het werk zy* ner Bediening. Nog maar twaalf jaaren oud zynde, betoont Hy zich reeds meer den Zoon van God, dan van Maria te zyn; toen reeds itond Hy, in het midden der Joodfche Leeraarer), vervulde hen met eene beevende verwondering, deed hen verdommen door zyne voor hun ongewoone VraaSen en bondige Antwoorden. Zo B 3 wiesch

Sluiten